Iniciar sesión en PSN


チェインシフトを使おう
チェインシフトを使おう (トレーニングモード・バーサスモード・バーサスCPUモード・ネットワークモード不可) ヴォーパル状態時にDボタンを素早く2回押すことでチェインシフトが発動する チェインシフト発動時のGRDゲージ量に応じて、EXSゲージが増加するので Dボタン長押しのコンセントレーションでGRDゲージを増やしてから使おう! またチェインシフトは、一部の必殺技中に発動し、隙をキャンセルできる! 相手を浮かせてオリジナルなコンボを叩き込むチャンスだ!
88,24%
común
Primeros en obtenerlo
1 brolyssj97160 27 Jul 2014
4:37:22
2 furbyboy2418 27 Jul 2014
4:37:22
3 xXiiNf3cTiOnZXx 27 Jul 2014
4:37:22
4 WosleyCZ- 27 Jul 2014
4:37:22
5 XxlAgExOFxJoHNxX 27 Jul 2014
4:37:22
6 loli_dragon 27 Jul 2014
4:37:22
7 xAoJx 27 Jul 2014
4:37:22
8 SwA_x_iGooN 28 Jul 2014
10:02:37
9 qUiCkEr_mOdz-CL 28 Jul 2014
10:02:37
10 Unforgivenly 28 Jul 2014
10:02:37
11 Platastical 28 Jul 2014
10:02:37
12 DarkNachoXD 28 Jul 2014
10:02:37
13 justknight1- 29 Jul 2014
23:25:56
14 GM_Ader 30 Jul 2014
20:26:05
15 Strider-Keni- 31 Jul 2014
19:31:01
16 Hana-Dambi 8 Ene 2015
21:51:06
17 hugocesar25 27 Feb 2015
22:29:38
18 bizkit311084 2 Nov 2015
4:42:57
19 jedl71187 10 Nov 2015
5:27:42
20 MPARRAS 12 Feb 2016
13:21:35
21 huebrin18 7 Mar 2017
19:40:34
22 XxENKADOSxX 7 Mar 2017
20:08:36
23 Miguel--__333 7 Mar 2017
20:22:46
24 xecskywalker 7 Mar 2017
23:11:03
25 Aexuz 7 Mar 2017
23:26:41
26 JORZEROM3 8 Mar 2017
1:30:21
27 dragonzombie1 8 Mar 2017
6:27:18
28 bolis_d_men_t 8 Mar 2017
6:56:31
29 Jeancx3 8 Mar 2017
7:28:58
30 ryugekiken 9 Mar 2017
0:26:37